English English Finnish Finnish Romanian Romanian Swedish Swedish Yiddish Yiddish

Aktuellt och aktiviteter från Autismspektrumförening

Hej alla medlemmar!
Den 17 juni håller vi Vårmöte klockan 18.30 på Ålandsvägen 40 (Föreningarnas hus). Den sena tidpunkten i år är beroende av den exceptionella våren med coronaviruset

Som ni kanske har märkt så har alla våra föreläsningar under våren inhiberats på grund av coronaviruset och vi är förstås ledsna över det. Men vi kunde dock ge årets autismkämpepris till Malin Rajalin vid Sunds skola och årets hedersomnämnande till Ann Aaltonen.

Till hösten siktar vi på, närmare bestämt 22 oktober, att hålla en föreläsning med skolgårdslärare Gustav Sundh. Närmare upplysning kommer senare.

Dagordning för vårmötet den 17 juni

Vårmöte

Föredragningslista

Onsdagen den 17 juni kl. 18.30, 2020

Plats: Föreningarnas hus, Ålandsvägen 40 i stora rummet (ingång från bakgården)

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
 3. 3.1 Val av mötesordförande
  3.2 Val av mötessekreterare,
  3.3 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Godkännande av verksamhetsberättelsen för år 2019
 6. Fastställande av bokslutet och presentation av verksamhetsgranskarens utlåtande för år 2019
 7. Beviljande av ansvarsfrihet för 2019 års styrelse
 8. Övriga ärenden
 9. Mötets avslutande

Anmälan sker till ordförande Henrik Lagerberg telefon 0400 478 884 eller [email protected]


Här kan du läsa Aktuellt från föreningen