THL_tunnus_lyhyt_RGB_vihrea
ÅHF Hem > Enkät för personer som får personlig assistans

Enkät för personer som får personlig assistans

Upplevelser av personer med funktionsnedsättning under coronaepidemin – enkät för personer som får personlig assistans

Mål

Syftet med undersökningen är att utreda vilka erfarenheter personer med funktionsnedsättning som använder personlig assistans har av coronaepidemins och dess begränsningsåtgärders inverkan på livets olika delområden.

Erfarenheterna granskas bland annat med tanke på arbete, fritid, livskvalitet, välmående, hälsa och funktionaliteten av tjänster. Dessutom granskas genomförandet av personlig assistans under coronaepidemin.

Genomförande

Undersökningen genomförs som en elektronisk enkät, med vars hjälp man strävar efter att nå ett stort antal användare av personlig assistans från hela Finland. Enkäten riktar sig till myndiga användare av personlig assistans och kan besvaras på finska, svenska eller engelska.

Det är frivilligt att delta i undersökningen och enkäten besvaras anonymt. I undersökningen samlas inte deltagarnas personuppgifter. Enkäten kan också besvaras med hjälp av assistans. Resultaten av undersökningen samlas in i en rapport som publiceras i THL:s publikationsserie under 2021.

Du kan besvara enkäten via denna länk

Läs mera här: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/projekt-och-program/upplevelser-av-personer-med-funktionsnedsattning-under-coronaepidemin-enkat-for-personer-som-far-personlig-assistans