Arabic Arabic English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Latvian Latvian Persian Persian Romanian Romanian Russian Russian Swedish Swedish Thai Thai
Blå sommarhimmel med cumulusmoln

Välkommen till Andning & Allergi Åland

Vår verksamhetsidé

  • Vi skall verka för utvecklandet av förebyggande åtgärder, vård, eftervård och rehabilitering av personer med allergier samt sjukdomar i andningsorganen
  • Vi skall verka för social trygghet för långtidssjuka och deras familjemedlemmar
  • Vi skall fungera som kontaktlänk mellan människor med andningsbesvär samt allergiker och förmedla socialt stöd
  • Vi skall i mån av möjlighet komplettera och utveckla de serviceformer som den offentliga hälso- och sjukvården erbjuder
  • Vi skall arbeta för barn och ungdomar med astma och allergier och arbete för hela familjen

Vår vision

  • Att kunna förbättra livsmiljön för alla andningssjuka
  • Att kunna bli ett forum för alla människor med andningsbesvär
  • Att förbättra omhändertagande av medlemmar inom sjukvården

Aktiviteter för vuxna

Föreningen ordnar simning med vattengymnastik för medlemmarna
Vi har två vuxengrupper med professionella handledare.
Vi subventionerar simning för vuxenmedlemmar i Mariebad och Godby simhall.

Subventionerad simning
För vuxenmedlemmar som inte deltar i vattengymnastik subventionerar föreningen halva priset av simkostnaderna i Mariebad eller Godby simhall. Ersättningen betalas mot uppvisat kvitto. Erbjudandet gäller obegränsat antal besök.

Kvittot lämnas in till:
Andning & Allergi Åland
Skarpansvägen 30
22100 Mariehamn

Ange medlemmens namn, namn på den vi skall betala till samt kontonummer.

Information till vuxna medlemmar i föreningen, kontakta Ragnhild Wideman telefon +358 457 3828316.

Aktiviteter för barn och ungdomar

Familjeaktiviteter
regelbundet 2-3 ggr/år

Vi ordnar en familjeresa
för att öka den sociala samhörigheten

Information till barn och ungdomar, till och med 21 år, som är medlemmar i Andning & Allergi Åland fås av Cia Rögård telefon 0400 693 763.

Subventionerad simning
Föreningen subventionerar simning i Mariebad eller Godby simhall med ett simkort på 25 gånger/år.
Ungdom mellan 18-21 år skall vara inskrivna som ungdomsmedlem.

Kvittot lämnas in till HandiCampen:
Andning & Allergi Åland
Skarpansvägen 30
22100 Mariehamn

Ange medlemmens namn, namn på den vi skall betala till samt kontonummer.

Aktuellt

Höstmötet kommer detta år att hållas den 25 oktober 2020 på Lemböte lägergård, med början kl. 12.00 med lunch. Mer info om program senare.

Det planerade diskussionstillfället om SÖMNAPNE som skulle hållits i mars men har flyttats till november. Tid och plats annonseras i Föreningsnytt!

Om Corona-utvecklingen går åt rätt håll planerar styrelsen för ett gemensamt JULBORD.
Här får vi se tiden an!

Vill du få ditt medlemsbrev via e-post? Meddela HandiCampen telefon 22360 eller [email protected]

Mer information om föreningens olika aktiviteter kommer i tidningarnas kalendrar, på hemsidan www.handicampen.ax och Facebook.

Läs senaste medlemsbreven här:
Medlemsbrev 2-2020
Medlemsbrev 1-2020

Styrelsen 2020

Carita Johansson, ordförande
Ulrica Lindström, vice ordförande och simansvarig
Ragnhild Wideman, sekreterare
Gunnie Jansson, vuxenverksamheten
Ulf-Peter Westmark, sömnapné och kassör
Irmeli Eriksson, tillgänglighetsgruppen
Gunbritt Robertsson, föreningens representant i Ålands handikappförbunds styrelse
Cia Rögård, barn- och ungdomsverksamhet (utom styrelsen)

Andning och Allergi s logo
Bli medlem Välkommen till Andning & Allergi Åland. Vuxna och stödmedlemmar 15 € , Ungdomar 18-21 år 5 €
Bli medlem
Vacker vit lilja
Kondoleanser
Andning & Allergi Ålands kondoleansadresser finns till försäljning på HandiCampen, Skarpansvägen 30. Pris: 12 euro

Kontakt

Carita Johansson

Ordförande

Telefon reception +358 18 22360

Skarpansvägen 30

22100 Mariehamn