Foto av tidningssida, texten finns i inlägget
ÅHF Hem > Alla ska få rätt till en jämlik behandling

Alla ska få rätt till en jämlik behandling

Vårt personliga ombud Cecilia Lund skrev en insändare om hur personer med psykisk ohälsa ofta hamnar ikläm mellan stödinstanser. Många faller mellan stolarna när de är för sjuka för att arbeta men samtidigt inte får beviljat rehabiliteringsstöd eller sjukpension. Insändaren skickades till de lokala tidningarna och publicerades i Ålandstidningen den 23 maj.

Här är insändaren i sin helhet

Jag kommer ofta i kontakt med personer som har psykisk ohälsa och är inte längre arbetsförmögna. De ansöker om sjukpension men får avslag då FPA inte bedömer att de uppfyller kraven. Detta anser jag att behöver ändras.

Att vara för ung för arbetspension men för sjuk för att kunna jobba är inget som man själv väljer. Att sedan bli nekad rätt till sjukpension för att få sin inkomst tryggad med motiveringen att man inte anses ha tillräckligt svår psykisk eller fysisk sjukdomsbild enligt lag bidrar till att man kan känna sig förbisedd och att man inte känner sig tagen på allvar.

Rehabiliteringsstöd från FPA är en tidsbegränsad sjukpension där man förväntas kunna gå tillbaka till arbete efter en tid. Förblir man arbetsoförmögen på grund av sjukdom har man rätt att söka sjukpension, och den gäller tills man har rätt till ålderspension. Men det är där det ofta tar stopp!

Ett välskrivet läkarintyg bifogas till den blankett som ska fyllas i. Till blanketten bifogas ett läkarintyg B som inte får vara mer än 6 månader gammalt där det står utförligt hur personens status är i nuläget och hurdan vård, rehabilitering hen får eller har fått. Dvs. vad man försökt göra för åtgärder beträffande arbetsförmågan och hur de har lyckats.

Personer med psykisk ohälsa blir vanligtvis erbjudna någon form av sysselsättning, men sjukdomen kan påverka en person så att man inte ens kommer upp ur sängen eller allra minst ens utanför dörren. Man kan ha blivit erbjuden rehabiliterande åtgärder, försökt en tid men insett att det inte har lett till något. Att ha psykisk ohälsa gör att man kan känna sig väldigt isolerad och ensam. Det är en sjukdom som inte syns på utsidan.

Det som är särskilt nedslående för en person som ansöker om pension på grund av psykisk sjukdom är att de ofta avslås. FPA bedömer att arbetsförmågan inte är tillräckligt nedsatt på grund av sjukdom, skada eller handikapp som avses i pensionslagarna. En annan vanlig grund för avslag är att läkarutlåtandet inte kan verifieras genom objektiva medicinska fynd utan endast genom beskrivning av sjukdomen när det gäller psykisk ohälsa.

När personer som ansöker om sjukpension sedan får avslag på avslag är de tillbaka till AMS för att återigen traggla med att söka arbetslöshetsförmån, även om de inte kan ta emot arbete. Man flyttar ärendet från en myndighet till en annan myndighet, för personen i fråga är ju fortfarande behov av pengar för att klara sig.

Jag önskar att se en förändring i regelverket och att 12 § Rätt till sjukpension omskrivs. Alla ska få rätt till en jämlik behandling.

Cecilia Lund, personligt ombud
Funktionsrätt Åland