Arabic Arabic English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Latvian Latvian Persian Persian Romanian Romanian Russian Russian Swedish Swedish Thai Thai

Påverkansarbete

Förbundet påverkar på olika sätt för att bidra till att mänskliga rättigheter förverkligas i samhället. Påverkansarbetet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar aktivt, genom att:

 • Bli hörda som sakkunniga
 • Bjuda in politiker och andra nyckelpersoner till möten
 • Delta i olika nätverk, råd och arbetsgrupper
 • Skriva utlåtanden och insändare
 • Utbilda om rättigheter enligt FN-konventionen
 • Driva samarbetsprojekt för att öka delaktigheten i samhället

Arbetsgrupper och nätverk

Förbundet arbetar dels genom sina egna två arbetsgrupper, dels som medlemmar i råd och nätverk som andra ansvarar för. Vi bevakar medlemsföreningarnas intressen genom att samarbeta med dem i vårt påverkansarbete, speciellt kring våra utlåtanden. Vi är starkare tillsammans!

Förbundets egen arbetsgrupp för påverkansarbete

Gruppens syfte är att:

 • Lyfta och diskutera frågor som gäller personer med funktionsnedsättning på Åland
 • Föra fram föreningarnas erfarenheter och synpunkter
 • Utforma förslag till utlåtanden, som går till förbundets styrelse för godkännande

Kontakta
Susanne Broman, telefon +358 40 1897421
[email protected]

Förbundets egen arbetsgrupp för tillgänglighetsfrågor

Gruppens syfte är att:

 • Föra fram erfarenheter och synpunkter från medlemsföreningarna
 • Ge konkret input i frågor som gäller tillgänglighet, exempelvis byggprojekt eller information och kommunikation

Kontakta
Emilia Liesmäki, telefon +358 40 1897431
[email protected]

Förbundet finns också representerat i följande råd

 • Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland
 • Nordiska rådets funktionshinderråd
 • Nordiska funktionshinderorganisationernas råd

Kontakta
Susanne Broman, telefon +358 40 1897421
[email protected]

Påverkan 

Förbundet påverkar på olika sätt för att alla ska bemötas lika i samhället. Vi arbetar aktivt till exempel genom att delta i olika möten, nätverk och arbetsgrupper för att främja delaktigheten på Åland för personer med funktionsnedsättningar.

Arbetsgrupper och nätverk

Förbundet arbetar både i egna arbetsgrupper och som medlemmar i råd och nätverk som andra ansvarar för. Vi bevakar medlemsföreningarnas intressen. Det gör vi bland annat genom att skriva utlåtanden till myndigheter.