English English Finnish Finnish Romanian Romanian Swedish Swedish Yiddish Yiddish

Påverkansarbete

Förbundet påverkar på olika sätt för att bidra till att mänskliga rättigheter förverkligas i samhället. Påverkansarbetet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar aktivt, genom att:

 • Bli hörda som sakkunniga
 • Bjuda in politiker och andra nyckelpersoner till möten
 • Delta i olika nätverk, råd och arbetsgrupper
 • Skriva utlåtanden och insändare
 • Utbilda om rättigheter enligt FN-konventionen
 • Driva samarbetsprojekt för att öka delaktigheten i samhället

Arbetsgrupper och nätverk

Förbundet arbetar dels genom sina egna två arbetsgrupper, dels som medlemmar i råd och nätverk som andra ansvarar för. Vi bevakar medlemsföreningarnas intressen genom att samarbeta med dem i vårt påverkansarbete, speciellt kring våra utlåtanden. Vi är starkare tillsammans!

Förbundets egen arbetsgrupp för påverkansarbete

Gruppens syfte är att:

 • Lyfta och diskutera frågor som gäller personer med funktionsnedsättning på Åland
 • Föra fram föreningarnas erfarenheter och synpunkter
 • Utforma förslag till utlåtanden, som går till förbundets styrelse för godkännande

Kontakta
Susanne Broman, telefon +358 40 1897421
[email protected]

Förbundets egen arbetsgrupp för tillgänglighetsfrågor

Gruppens syfte är att:

 • Föra fram erfarenheter och synpunkter från medlemsföreningarna
 • Ge konkret input i frågor som gäller tillgänglighet, exempelvis byggprojekt eller information och kommunikation

Kontakta
Emilia Liesmäki, telefon +358 40 1897431
[email protected]

Förbundet finns också representerat i följande råd

 • Rådet för personer med funktionsnedsättning för landskapet Åland
 • Nordiska rådets funktionshinderråd
 • Nordiska funktionshinderorganisationernas råd

Kontakta
Susanne Broman, telefon +358 40 1897421
[email protected]

Påverkan 

Förbundet påverkar på olika sätt för att alla ska bemötas lika i samhället. Vi arbetar aktivt till exempel genom att delta i olika möten, nätverk och arbetsgrupper för att främja delaktigheten på Åland för personer med funktionsnedsättningar.

Arbetsgrupper och nätverk

Förbundet arbetar både i egna arbetsgrupper och som medlemmar i råd och nätverk som andra ansvarar för. Vi bevakar medlemsföreningarnas intressen. Det gör vi bland annat genom att skriva utlåtanden till myndigheter.