Arabic Arabic English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Latvian Latvian Persian Persian Romanian Romanian Russian Russian Swedish Swedish Thai Thai

Ålands handikappförbund

Ålands handikappförbund är en intresseorganisation som arbetar för personer med funktionsnedsättning på Åland.

Förbundets huvudsakliga uppgift är påverkansarbete. Vi bevakar och främjar mänskliga rättigheter i enlighet med Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi samarbetar med medlemsföreningar, myndigheter och andra organisationer för ett samhälle där alla kan delta fullt ut.

Förbundet sprider information i samhället om frågor som berör personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, exempelvis genom projekt, föreläsningar och olika informationstillfällen.

Länkar

ÅHF verksamhetsplan 2020 ÅHF strategi 2019-2021 ÅHF Stadgar 13.3.2015

Medlemsföreningar

Förbundet grundades 1988. Vi har 13 medlemsföreningar med cirka 4700 medlemmar. Vi har ett nära samarbete med medlemsföreningarna och kärnan i samarbetet är vårt gemensamma påverkansarbete.

Här träffar du förbundets medlemsföreningar!

Föreningslogo

Andning & Allergi Åland

Till Andning & Allergi Åland
Föreningslogo

Demensföreningen på Åland

Till Demensföreningen på Åland
Föreningslogo

De Utvecklingsstördas Väl på Åland

Till De Utvecklingsstördas Väl på Åland
Föreningslogo

Diabetesföreningen på Åland

Till Diabetesföreningen på Åland
Föreningslogo

Föreningen Vårt Hjärta r.f.

Till föreningen Vårt Hjärta
Föreningslogo

Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f

Till Föräldraföreningen
Föreningslogo

Ålands Autismspektrumförening

Till Ålands Autismspektrumförening
Föreningslogo

Ålands Cancerförening

Till Ålands Cancerförening
Föreningslogo

Ålands Hörselförening

Till Ålands Hörselförening
Föreningslogo

Ålands Intresseförening för psykisk hälsa – Reseda

Till Intresseförening för psykisk hälsa - Reseda
Föreningslogo

Ålands Neurologiska förening

Till Ålands Neurologiska förening
Föreningslogo

Ålands Reumaförening

Till Ålands Reumaförening
Föreningslogo

Ålands Synskadade

Till Ålands Synskadade

Fixtjänst

Fixtjänst är en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning.

För vidare information kontakta Fixtjänst på telefon +358 18 22735 eller via e-post [email protected]

Ålands handikappförbund

Ålands handikappförbund är en organisation som arbetar för personer med funktionsnedsättning på Åland.

Medlemsföreningar

Förbundet grundades 1988. Vi har 13 medlemsföreningar med sammanlagt cirka 4700 medlemmar.
Här är förbundets medlemsföreningar, du kan läsa mera om dem på deras egna hemsidor genom att klicka på namnet.

Andning & Allergi Åland r.f.
De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
Demensföreningen på Åland r.f.
Diabetesföreningen på Åland r.f.
Föreningen Vårt Hjärta r.f.
Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f.
Ålands Autismspektrumförening r.f.
Ålands Cancerförening r.f.
Ålands Hörselförening r.f.
Ålands Intresseförening för psykisk hälsa Reseda r.f.
Ålands Neurologiska förening r.f.
Ålands Reumaförening r.f.
Ålands Synskadade r.f.

Fixtjänst

Fixtjänst är en arbetsplats för personer med funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om  Fixtjänst på deras egen hemsida genom att följa den här länken.