ÅHF Hem > Ändringar i klientavgiftslagen

Ändringar i klientavgiftslagen

Landskapsregeringen informerar om nya ändringar i klientavgiftslagen (Lagen om klientavgifter inom socialvården).

Ändringarna syftar till att utjämna och lindra ekonomiska orättvisor i hur avgifter uppbärs på olika omsorgsnivåer, enligt information från socialvårdsbyrån. Det finns även ändringar i lagen som syftar till att ge ökat stöd för närståendevårdare. Bland annat slopas möjligheten att ta ut avgift för tjänster under närståendevårdares ledighet.

Den 24 november på förmiddagen håller landskapsregeringen ett utbildningstillfälle om den uppdaterade lagen, mer information om det meddelas längre fram.

Läs socialbyråns information om klientavgiftslagen i sin helhet här:
Information_om_ andringar_klientavgiftslagen (PDF)

Funktionsrätt Åland har gett ett remissvar angående den nya klientavgiftslagen .