virus
ÅHF Hem > Anvisningar för Covid-19-smitta

Anvisningar för Covid-19-smitta

Anvisningar för att skydda personal, styrelsemedlemmar, medlemmar, besökare och samarbetspartners från Covid-19-smitta

Vi är nu tillbaka i accelerationsfasen och antalet smittade har minskat. Trots det behöver vi alla hjälpas åt för att skydda speciellt personer som tillhör riskgruppen från smitta. Vi behöver följa gällande rekommendationer, från bland annat Ålands landskapsregering, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet.

Kansliet är öppet för besökare. Digitala möten rekommenderas, men om nödvändiga fysiska möten och sammankomster hålls på kansliet ska rekommendationerna nedan följas. I övrigt gäller LR:s rekommendation om antal personer som får samlas från och med 21.5.2021.

Varje medlemsförening skilt ansvarar för sin verksamhet och för sin personal, men förbundet önskar att föreningarna följer dessa coronaanvisningar till den del de gäller besök och möten på kansliet.

Anvisningarna gäller tills vidare (tills andra anvisningar/annan information ges).

 

Gäller alla

För personal, styrelsemedlemmar, medlemmar, besökare och samarbetspartners gäller följande:

Kom på jobb och till kansliet endast om du känner dig helt frisk. Om någon i din närkrets är sjuk ska du inte komma till kansliet om det inte är nödvändigt. Både bland våra besökare, medlemmar och i personalens närmaste krets finns personer som särskilt behöver skyddas från smitta.

Alla besökare på kansliet uppmanas använda munskydd eller visir, om det inte finns medicinska orsaker till att inte använda munskydd/visir.

Om du tror att du kan ha smittats med Coronaviruset:

Ring ÅHS Coronatelefonnummer 018–535313 eller sjukvårdsupplysningen 018–538500.

Resor utomlands:

Alla som reser har ett eget ansvar för att följa med situationen och myndigheternas rekommendationer. En person som har kommit hem från en resa utomlands ska inte besöka kansliet på minst 7 dagar. OBS! Från och med måndag 24.5.2021 är följande personer undantagna karantänsrekommendationen:

  • Personer som är vaccinerade mot covid-19 med två doser.
  • Personer med tidigare genomgången covid-19 infektion som verifierats med PCR- eller antigentest och som fått en dos vaccin mot covid-19 inom sex (6) månader sedan den första covid-19 infektionen (oavsett tidpunkten för den tidigare covid-19 infektionen).

I övrigt gäller sunt förnuft och god handhygien.

Tvätta dina händer:

  • När du kommer på jobb/till kansliet, tillbaka från möten osv.
  • Före du kokar kaffe eller hanterar mat i kansliets kök
  • Efter toalettbesök
  • Efter att du har hostat, nyst eller snutit dig
  • När du har rört något som också en förkyld person har rört

I övrigt gäller följande för att inte sprida smitta:

  • Skaka inte hand eller kramas med någon så länge som coronaviruset/Covid-19 är aktuellt
  • Hosta och nys alltid i armvecket, inte i händerna.

Förbundet ska meddela föreningarna så fort som möjligt om någon som har vistats på kansliet får Coronaviruset. Detsamma gäller för föreningarna; föreningarna ska så fort som möjligt meddela förbundets verksamhetsledare Susanne Broman om någon som har vistats på kansliet blir sjuk i Coronaviruset.

Möten och sammankomster i kansliets mötesrum:

Möten och sammankomster hålls i första hand endast digitalt. Vid fysiska möten ska max 10 personer delta eftersom det är svårt att hålla tillräckligt avstånd i kansliets mötesrum. Om båda mötesrummen bokas för samma möte eller evenemang kan flera delta, max 20 personer, förutsatt att tillräcklig avstånd kan hållas.

Styrelserna kan fritt hålla digitala möten, och enligt en tillfällig lagstiftning antagen av Finlands riksdag kan föreningar till och med 30.9.2021 också hålla sina föreningsmöten digitalt. Observera att föreningarna ändå alltid måste ordna så att det finns en fysisk plats där föreningsmedlemmar kan delta på traditionellt sätt, om någon medlem önskar det.

Mötesdeltagare rekommenderas att använda munskydd eller visir. Bord, stolar och mötesrummets teknik torkas av med hygienservetterna som finns i Storan efter avslutat möte.

 

Gäller förbundets kanslipersonal

Om du blir sjuk ska du inte komma på jobb och du ska så fort som möjligt meddela din förman.

Karantän:

En person kan sättas i karantän endast av en läkare. Du ska så fort som möjligt meddela din förman om du sätts i karantän. Om någon närstående person i samma hushåll sätts i karantän rekommenderar vi att du inte kommer till jobbet, även om den närstående personen är symptomfri. Jobba hellre hemifrån om dina arbetsuppgifter kan utföras hemifrån. Vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder hemma och håll så mycket avstånd som möjligt.

Vi förutsätter att alla respekterar och följer rekommendationerna om frivillig karantän.

Arbetsresor:

Vi reser tills vidare inte i arbetet, varken inom Finland eller utomlands.

Privata resor:

Vi följer Ålands landskapsregerings anvisningar gällande utlandsresor.

Distansjobb inom förbundet:

De i förbundets kanslipersonal som har möjlighet ska distansjobba. Var och en anställd bedömer, vid behov med sin chef, utgående från sina arbetsuppgifter vad man kan jobba med hemifrån.  Chefen ska informeras före distansarbetet påbörjas. Förbundets försäkring täcker distansjobb för förbundets kanslianställda.

Möten:

Fysiska möten ska om möjligt undvikas. Vid möten med besökare ska visir eller munskydd användas.

Om situationen förvärras:

Förbundet följer med läget och uppdaterar vid behov anvisningar och information. Eventuella frågor besvaras av förbundets verksamhetsledare och arbetarskyddschef Susanne Broman, tel. 040 189 74 21. Detta gäller frågor från personal, styrelsemedlemmar och medlemmar.

Informationslänkar:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

https://www.ahs.ax/

https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-instruktion-for-foretag-for-beredskap-infor-coronavirusepidemi/

https://www.regeringen.ax/nyheter/har-du-fragor-anledning-coronaviruset-har-hittar-du-information

Uppdaterad 12.04.2021