virus
ÅHF Hem > Anvisningar för Covid-19-smitta

Anvisningar för Covid-19-smitta

Situationen och riktlinjer förändras snabbt gällande coronaviruset. Epidemiläget på Åland fortsätter att förbättras. Nästan ¾ av Ålands befolkning har fått en första vaccinationsdos och 44% har fått två doser. Förbundet fortsätter att följa rekommendationerna från Ålands landskapsregering, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet.

På Åland finns inte längre rekommendationer om att använda munskydd/visir och rekommendationerna om att begränsa antalet personer som deltar i privata möten/tillställningar har slopats.
Medlemsföreningarna vidtar de försiktighetsåtgärder de anser vara nödvändiga i kontakterna med sina medlemmar och besökare. Det kan till exempel finnas skäl att erbjuda möjligheten till digitalt deltagande vid sidan om fysiskt deltagande då möten arrangeras.

På kansliet fortsätter vi att erbjuda handsprit och munskydd till våra besökare och personalen använder munskydd/visir i kontakten med besökarna när det är lämpligt.

Här är länkar till ÅHS, Ålands landskapsregering och Arbetshälsoinstitutet som aktivt rapporterar om coronaviruset COVID-19.

https://www.ahs.ax/

https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-instruktion-for-foretag-for-beredskap-infor-coronavirusepidemi/

https://www.regeringen.ax/nyheter/har-du-fragor-anledning-coronaviruset-har-hittar-du-information

https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-instruktion-for-foretag-for-beredskap-infor-coronavirusepidemi/

https://www.regeringen.ax/nyheter/har-du-fragor-anledning-coronaviruset-har-hittar-du-information

Uppdaterad 30.8.2021