virus
ÅHF Hem > Anvisningar för Covid-19-smitta

Anvisningar för Covid-19-smitta

Anvisningar för att skydda personal, styrelsemedlemmar, medlemmar, besökare och samarbetspartners från Covid-19-smitta

Coronaläget är på Åland i en accelerationsfas i och med att det nyligen har kommit flera nya fall varav två fall av konstaterad samhällssmitta.
Nu behöver vi alla hjälpas åt för att skydda förbundets medlemmar och målgrupper som ingår i riskgrupperna. Vi behöver vara särskilt måna om att följa rekommendationerna från bland annat Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetshälsoinstitutet och Ålands landskapsregering. Vi behöver också begränsa våra möten och sammankomster på kansliet till sådant som kan räknas som absolut nödvändigt och om möjligt hålla digitala möten och sammankomster. Detta är viktigt för att vi ska kunna fortsätta hålla kansliet öppet.

Vi har alla har ett ansvar för att försöka förhindra smittspridning. Varje medlemsförening skilt ansvarar för sin verksamhet och sin personal, men förbundet önskar att föreningarna följer dessa anvisningar som gäller kansliet, liksom de åländska och nationella officiella rekommendationer som ges från myndighetshåll.

Dessa anvisningar gäller tills vidare (tills andra anvisningar/annan information ges).

Gäller alla

För personal, styrelsemedlemmar, medlemmar, besökare och samarbetspartners gäller följande:

Kom på jobb och till kansliet endast om du känner dig helt frisk. Om någon i din närkrets är sjuk ska du inte komma till kansliet om det inte är nödvändigt. Både bland våra besökare, medlemmar och i personalens närmaste krets finns personer som särskilt behöver skyddas från smitta.

Om du tror att du kan ha smittats med Coronaviruset:

Ring ÅHS Coronatelefonnummer 018–535313 eller sjukvårdsupplysningen 018–538500.

Resor utomlands:

Alla som reser har ett eget ansvar för att följa med situationen och myndigheternas rekommendationer. En person som har kommit hem från en resa utomlands ska inte delta i fysiska möten eller besöka kansliet på minst 7 dagar.

I övrigt gäller sunt förnuft och god handhygien.

Tvätta dina händer:

  • När du kommer på jobb/till kansliet, tillbaka från möten osv.
  • Före du kokar kaffe eller hanterar mat i kansliets kök
  • Efter toalettbesök
  • Efter att du har hostat, nyst eller snutit dig
  • När du har rört något som också en förkyld person har rört

I övrigt gäller följande för att inte sprida smitta:

  • Skaka inte hand eller kramas med någon så länge som coronaviruset/Covid-19 är aktuellt
  • Hosta och nys alltid i armvecket, inte i händerna.

Förbundet ska meddela föreningarna så fort som möjligt om någon som har vistats på kansliet får Coronaviruset. Detsamma gäller för föreningarna; föreningarna ska så fort som möjligt meddela förbundets verksamhetsledare Susanne Broman om någon som har vistats på kansliet blir sjuk i Coronaviruset.

Möten och sammankomster i kansliets mötesrum

Vid kansliet hålls endast nödvändiga möten och sammankomster fysiskt. Detta gäller både förbundet och föreningarna och både personalen och styrelsen. Möten ska i första hand hållas digitalt.

Styrelserna kan fritt hålla digitala möten, och enligt en tillfällig lagstiftning antagen av Finlands riksdag kan föreningar till och med 30.6.2021 också hålla sina föreningsmöten digitalt.

När förbundet eller föreningarna håller fysiska möten i kansliets mötesrum ska alla använda handsprit eller tvätta händerna och vi rekommenderarar starkt att alla använder munskydd eller visir. Var och en ansvarar för att torka av bord, stolar, teknik och annat man har rört med de torkdukar som förbundet har ställt fram.

På Åland är rekommendationen att folksamlingar med fler än 50 personer ska undvikas. På kansliet gäller dock att inte flera än 10 personer ska samlas i mötesrummen, eftersom mötesrummen är så pass små och vi ska hålla tillräckligt avstånd till varandra.

Kanslipersonalen

Om du blir sjuk eller någon i din närmaste krets blir sjuk ska du inte komma på jobb och du ska så fort som möjligt meddela din förman.

Karantän:

En person kan sättas i karantän endast av en läkare. Du ska så fort som möjligt meddela din förman om du sätts i karantän. Om någon närstående person sätts i karantän ska du inte komma till jobbet.

Tiden för frivillig karantän har kortats ner till 7 dagar. Vi förutsätter att alla respekterar och följer rekommendationer om frivillig karantän.

Arbetsresor:

Vi reser tills vidare inte i arbetet, varken inom Finland eller utomlands.

Privata resor:

Vi följer Ålands landskapsregerings anvisningar gällande utlandsresor.

Distansjobb inom förbundet:

Eftersom risken för smitta ökar ska de i förbundets kanslipersonal som har möjlighet distansjobba. Var och en anställd bedömer, vid behov med sin förman, utgående från sina arbetsuppgifter vad man kan jobba med hemifrån.  Förmannen ska informeras före distansarbetet påbörjas. Förbundets försäkring täcker distansjobb för förbundets kanslianställda.

Vid möten med personer som tillhör riskgruppen kan visir eller munskydd användas.

Om situationen förvärras

Förbundet följer med läget och uppdaterar vid behov anvisningar och information. Eventuella frågor besvaras av förbundets verksamhetsledare och arbetarskyddschef Susanne Broman, tel. 040 189 74 21. Detta gäller frågor från personal, styrelsemedlemmar och medlemmar.

Information/länkar

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

https://www.ahs.ax/

https://www.ttl.fi/sv/arbetshalsoinstitutets-instruktion-for-foretag-for-beredskap-infor-coronavirusepidemi/

https://www.regeringen.ax/nyheter/har-du-fragor-anledning-coronaviruset-har-hittar-du-information

Uppdaterad 11.11.2020