coronainformation
ÅHF Hem > Corona anvisningar

Corona anvisningar

Anvisningar för att skydda personal, styrelsemedlemmar, medlemmar, besökare och samarbetspartners från Corona-smitta

Dessa anvisningar gäller tills vidare för Handicampen.

Vi är nu i spridningsfasen och behöver alla hjälpas åt för att skydda förbundets medlemmar och målgrupper som ingår i riskgrupperna. Vi behöver vara särskilt måna om att följa gällande rekommendationer, från bland annat Ålands landskapsregering, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet.

Kansliet är öppet för enstaka besökare. Digitala möten rekommenderas, men om nödvändiga fysiska möten och sammankomster hålls ska LR:s rekommendation om max 20 personer följas, helst mindre.

Allmänna skyldigheter till och med 30.06.2022 för aktörer som disponerar över vissa utrymmen som är öppna för allmänheten enligt 58 c § i smittskyddslagen ( Kund- och deltagarutrymmen | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Vi har alla ett ansvar för att försöka förhindra smittspridning. Varje medlemsförening ansvarar skilt för sin verksamhet och sin personal, men förbundet önskar att föreningarna följer dessa anvisningar som gäller kansliet, liksom de åländska och nationella officiella rekommendationer som ges från myndighetshåll.

För personal, styrelsemedlemmar, medlemmar, besökare och samarbetspartners gäller följande:

Resor utomlands:

Alla som reser har ett eget ansvar för att följa med situationen och myndigheternas rekommendationer. Vi förutsätter att alla respekterar och följer de rekommendationer som finns efter vistelse utomlands (Skyldighet att visa upp covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Komma på jobb?

Kom på jobb och till kansliet endast om du känner dig helt frisk. Om någon i din närkrets är sjuk ska du inte komma till kansliet om det inte är nödvändigt eller fått detta godkänt från smittskyddet. ÅHS ger mer information vid behov. Både bland våra besökare, medlemmar, personalen och i personalens närmaste krets finns personer som särskilt behöver skyddas från smitta.

Om du tror att du kan ha smittats med Coronaviruset:

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 255 72 och +358 18 255 73, det går också att e-posta informationstelefonen: [email protected] Informationstelefonens öppettider är vardagar mellan kl. 9 – 11.

Vid vårdrelaterade frågor gällande Covid och vid luftvägsbesvär ta kontakt med ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313 ( Kontaktuppgifter och information om coronapandemin på ÅHS webbplats )

Förbundet ska meddela föreningarna så fort som möjligt om någon som har vistats på kansliet får Coronaviruset. Detsamma gäller för föreningarna; föreningarna ska så fort som möjligt meddela förbundets verksamhetsledare om någon som har vistats på kansliet blir sjuk i Coronaviruset.

I övrigt gäller sunt förnuft och god handhygien.

Tvätta dina händer:

 • När du kommer på jobb/till kansliet, tillbaka från möten osv.
 • Före du kokar kaffe eller hanterar mat i kansliets kök
 • Efter toalettbesök
 • Efter att du har hostat, nyst eller snutit dig
 • När du har rört något som också en förkyld person har rört

Undvik smittspridning genom att alltid använda hygienåtgärder:

 • Håll avstånd 1 – 2 meter i den mån det går
 • Tvätta händerna och hosta i armvecket
 • Använda munskydd i situationer där det inte går att undvika trängsel
 • Stanna hemma genast vid förkylningssymtom och boka tid för coronaprov via webbokningen. Obs! Alla behöver inte ta prov – läs om vem som behöver provtas.
 • Undvik att skaka hand eller kramas med någon så länge som Coronaviruset är aktuellt

 

Möten och sammankomster i kansliets lokaler:

 • Möten och sammankomster hålls i första hand endast digitalt.
 • Vid fysiska möten ska max 20 personer delta.
 • Det rekommenderas att munskydd/visir används i kontakt med besökare.
 • Lagstadgade allmänna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 i utrymmen som är öppna för allmänheten behöver fortsatt följas. Den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 30.6.2022
 • Styrelserna kan fritt hålla digitala möten, och enligt en tillfällig lagstiftning antagen av Finlands riksdag kan föreningar till och med 30.6.2022 hålla sina föreningsmöten digitalt.

Uppdaterad 3.1.2022