chance-3335767_1920
ÅHF Hem > Du som är ung vill du jobba för dina rättigheter och vara med i förbundets ungdomsråd?

Du som är ung vill du jobba för dina rättigheter och vara med i förbundets ungdomsråd?

För att påverka utvecklingen i samhället till det bättre söker förbundet ungdomar med en funktionsnedsättning i åldern 13 – 24 år

Ålands handikappförbundet (ÅHF) söker ungdomar som är intresserade av att ingå i ett ungdomsråd för att påverka samhällsutvecklingen och förbättra situationen för unga med funktionsnedsättningar.

Rådet planeras att starta hösten 2021 och bestå av 3 – 6 ungdomar samt förbundets rättighetsutbildare. Antalet träffar uppskattas bli cirka 2 – 4 per år. Övriga vuxna och unga med kunskap om de aktuella områden som diskuteras kan också bjudas in till träffarna.

Rådets medlemmar får själva föra fram vilka områden de vill diskutera och förbättra, till exempel situationen i skolan eller tillgängligheten i samhället. Varje diskussionsområde presenteras alltid på förhand så att alla har möjlighet att förbereda sig inför träffarna.

Informationen från ungdomsrådsträffarna tar vi bland annat med till arbetet inom Samarbetsgruppen för barnens rättigheter, som förutom ÅHF består av Ombudsmannamyndigheten och Rädda Barnen, samt vid kontakter och samarbete med landskapsregeringen.

Med hjälp av ungdomsrådet ser förbundet en möjlighet att föra fram ungdomarnas röster till myndigheterna på Åland och samtidigt informera om de aktuella ärenden som bearbetas. Vi ser också möjligheter att representera åländska ungdomars hjärtefrågor i det nordiska samarbetet och andra sammanhang där vi kan utbyta erfarenheter.

Som deltagare i ungdomsrådet bidrar man till en positiv samhällsutveckling och får en chans att lära känna nya vänner.

För frågor och anmälan kontaktas förbundets rättighetsutbildare Emilia Liesmäki
senast den 24.6.2021 på
[email protected] eller telefon
+358 (0)40 189 7451.

Vi ser fram emot att höra av dig!