chance-3335767_1920
ÅHF Hem > Du som är ung vill du jobba för dina rättigheter och vara med i förbundets ungdomsråd?

Du som är ung vill du jobba för dina rättigheter och vara med i förbundets ungdomsråd?

Är du en ungdom i åldern 13–24 med en funktionsnedsättning och intresserad av att påverka utvecklingen i samhället till det bättre? Vi på Ålands handikappförbund (AHF) söker ungdomar som är intresserade av att förbättra situationen för unga med funktionsnedsättningar på Åland. Vi avser att tillsätta ett ungdomsråd under 2021.

Rådet planeras bestå av 3 – 4 ungdomar samt förbundets rättighetsutbildare och träffas cirka 2 – 4 gånger per år. Övriga vuxna och unga med kunskap om de aktuella områden som diskuteras kan också bjudas in till träffarna.

Rådets medlemmar får själva föra fram vilka områden de vill diskutera och förbättra, till exempel situationen i skolan eller tillgängligheten i samhället. Varje diskussionsområde presenteras alltid på förhand så att alla har möjlighet att förbereda sig inför träffarna.

Genom ungdomsrådet vill vi få kunskap om problem och förbättringsidéer i vårt påverkansarbete med funktionsrättkonventionen för barn med funktionsnedsättningar. Informationen från ungdomsrådsträffarna tar vi bland annat med sig till arbetet inom Samarbetsgruppen för barnens rättigheter, som förutom ÅHF består av Ombudsmannamyndigheten, Rädda Barnen och sakkunniga från landskapsregeringens social- och miljöavdelning.

Genom att delta i rådet
• förs din röst fram till myndigheterna på Åland
• blir du uppdaterad om aktuella ärenden som bearbetas av ÅHF
• får du möjlighet att representera Åland/förbundet i nordiska eller andra sammanhang
• kan problem och brister i samhället förbättras
• kan du hitta nya vänner

Om du är intresserad, anmäl dig till rådet till gruppens koordinator, rättighetsutbildare Emilia Liesmäki på [email protected] eller telefon 040 189 7451.

Emilia svarar även på alla dina frågor. Förbundet ansvarar för allt praktiskt gällande deltagandet i mötena.

Vi ser fram emot att höra av dig!