P_20211118_111956
ÅHF Hem > Förbundet får Rädda Barnen-priset 2021

Förbundet får Rädda Barnen-priset 2021

– Vi blev totalt överraskade och mycket glada när vi fick motta Rädda Barnen-priset 2021. Utmärkelsen har stor betydelse för uppmärksammandet av barnens rättigheter i samhället som vi arbetar för i nära samarbete med Rädda Barnen, kommenterar förbundet.

Så här lyder motiveringen till priset:

För att säkerställa alla barns rätt till delaktighet krävs olika insatser, särskilda metoder eller helt enkelt information på ett för barnet tillgängligt sätt. För barn med funktionsnedsättning kan det betyda en anpassning i relation till funktionsnedsättning och ålder för att kunna använda rätten att uttrycka sina åsikter. I sitt rättighetsarbete har Ålands handikappförbund tagit initiativ till att barn med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda. I nomineringen nämns särskilt förbundets arbete med att synliggöra och informera om funktionsnedsättningar för både barn och vuxna genom boken Pussel och förbundets nyinrättade ungdomsråd där unga ges utrymme att göra sin röst hörd.

Vad är Rädda Barnen-priset?
Rädda Barnen-priset är en utmärkelse som årligen delas ut till en vuxen eller en grupp av vuxna på Åland för att lyfta fram strukturer som finns för att säkra att barnkonventionen efterlevs på Åland. Vi söker goda exempel som kan kopplas till barnkonventionen och dessa artiklar. Det kan handla om beslutsfattande eller exempel från verksamheter där barnets rättigheter säkerställts genom att ett barnperspektiv i verksamheten, ha beaktat berörda barns intressen eller berett barn möjlighet till delaktighet.

Rädda Barnen-priset instiftades i samband med föreningens 50-årsjubileum år 2009 och priset delas ut i anslutning till Barnkonventionens dag den 20 november. Genom att instifta ett pris för insatser i barnkonventionens anda vill Rädda Barnen på Åland uppmana och uppmuntra vuxna i vårt samhälle att implementera barnkonventionen.

Vi vill belöna det positiva exemplet för att även inspirera andra!
Rädda Barnen på Åland r.f.