Barn läser boken Pussel
ÅHF Hem > Förbundet ger ut en barnbok om rättigheter

Förbundet ger ut en barnbok om rättigheter

Välkommen på boksläpp och vernissage för boken Pussel 15.9 kl. 18 på Mariehamns stadsbibliotek

Pussel är en bok som på ett roligt, empatiskt och lättförståeligt sätt berättar att alla människor är olika och alla är lika mycket värda. Med hjälp av djuren i bokens berättelse ges exempel på olika funktionsnedsättningar. Att prata om funktionsnedsättningar ska vara något helt naturligt.
Vi saknade en bok riktad till barn om FN:s funktionsrättskonvention som på ett lockande och spännande sätt berättar om allas lika rättigheter. Pussel riktas förutom till barnen också till hela samhället och även vuxna som läser boken får kunskap om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Förbundet ville genom Pussel skapa en bok som är något mer än ett vanligt utbildningsmaterial – en bok som barnen själva vill välja i
biblioteket.

Vi formas ofrånkomligen av det samhälle vi lever i, och därför är det så viktigt att hålla fast i den öppenhet och respekt för andra människor som barn ofta har naturligt. Vi behöver också våga prata om att vi är olika, men när vi gör det utgå från att vi alla är precis lika mycket värda.
Vi hoppas att bokens berättelse ska leda till intressanta frågor och diskussioner bland barn och personal inom förundervisningen på Åland. Pussel lanseras lagom till att förundervisningen inleder sin verksamhet efter sommaren.

Tanken är att boken ska öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning och mänskliga rättigheter och att den ska kunna användas i samband med att den nya läroplanen för barnomsorgen på Åland implementeras.

Många har medverkat i arbetet med boken. Vi vill särskilt tacka författaren Karin Erlandsson och illustratören Hannamari Ruohonen, barn och personal inom barnomsorgen, föreningarna som varit bollplank och landskapsregeringens Utbildningsbyrå som varit behjälplig i frågor kring hur boken skulle kunna presenteras i daghemmen på Åland.

Vernissageprogram 15.9
Kl. 18 Förbundet hälsar välkommen
Kl. 18.10 Författaren Karin Erlandsson läser ur boken Pussel Kl. 18.30 Illustratören Hannamari Ruohonen presenterar originalillustrationerna, som visas t. o. m. 3.10.2021
Kl. 19 – 20 Författaren och illustratören signerar böcker

Anmäl ditt deltagande på vernissagen till
www.lyyti.in/pussel

Illustrationerna visas i stadsbiblioteket under tiden 15.9 – 3.10

Boken har förverkligas med stöd av

  • Ålands kulturdelegation med anledning av Åland 100 jubileet
  • Svenska kulturfonden
  • Föreningen Konstsamfundet r.f.
  • William Thurings Stiftelse

Workshop för pedagoger – Dialog 2022, preliminärt datum 2 – 3 februari 2022

I samband med Utbildningsbyråns fortbildningstillfälle för pedagoger på Åland, Dialog 2022, arrangerar förbundet en workshop om barnboken Pussel.