debattartikel
ÅHF Hem > Funktionsrätt Åland i gemensam debattartikel i Göteborgsposten

Funktionsrätt Åland i gemensam debattartikel i Göteborgsposten

Under november publicerade Göteborgsposten en debattartikel om hur coronapandemin drabbat personer med funktionsnedsättning. Debattartikeln är undertecknad av de nordiska ländernas  funktionsrättsorganisationer samt även organisationer i de självstyrda nordiska områdena. Funktionsrätt Åland är en av undertecknarna.

Coronapandemin drabbade de med funktionsnedsättning hårdare än andra står det i texten som  uppmanar Nordiska ministerrådet att lyfta frågan om en krisberedskap som inkluderar alla. Bland annat lyfter debattartikeln att dödligheten på grund av corona var särskilt hög för personer med funktionsnedsättning i Sverige och att Norges hårda smittskyddsåtgärderledde till att stödinstanser och assistans uteblev. Även mottagandet av flyktingar från kriget i Ukraina tas upp. Migranter och flyktingar med funktionsnedsättning får inte tillräckliga stödåtgärder.

Det här uppmanar vi som undertecknat debattartikeln de nordiska länderna att göra:

– se till att samtliga politiska beslut föregås av en konsekvensanalys utifrån konventionen.

– se till att funktionsrättsrörelsen involveras i planeringen av krisberedskap

– vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer.

– erkänna rätten för personer med funktionsnedsättning till fri rörlighet, frihet att välja bosättningsort och till ett medborgarskap på lika villkor som andra.

Läs debattartikeln här på Göteborgspostens hemsida.