Foto av sex personer med tomteluvor, fem kvinnor och en man, är inklippta framför tecknad bild av gran och snö, med texten: God Jul och Gott nytt År ösnkar vi på Funktionsrätt Åland
ÅHF Hem > God Jul önskar vi på Funktionsrätt Åland

God Jul önskar vi på Funktionsrätt Åland

God Jul & Gott Nytt År

önskar vi på Funktionsrätt Åland till er alla!

Kansliet har stängt för julen den 22 december och öppnar igen den 2 januari.