NWC-SeLytteOgInkludere
ÅHF Hem > Handlingsplanen för Norden 2021-2024; den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp

Handlingsplanen för Norden 2021-2024; den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp

Nordiska ministerrådet har en gemensam vision om en hållbar nordisk region, en nordisk region som också är den bästa platsen i världen för barn och ungdomar att växa upp. Handlingsplanen för ett hållbart Norden 2021–2024 och den övergripande strategin för barns rättigheter, Barn och ungdomar i Norden, ska bidra till att förverkliga denna vision. Ta del av rapporten (på danska) som är ett av flera initiativ för att öka kunskapen om effektiva metoder för att främja deltagande och undanröja hinder för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Rapporten är en del av Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinder 2018–2022 för att stärka kunskap och dialog om mänskliga rättigheter och funktionshindrade i Norden och internationellt.