Foto av man med röd tröja
ÅHF Hem > Jan Salmén är förbundets nya ordförande

Jan Salmén är förbundets nya ordförande

Jan Salmén börjar nu som ny ordförande för Funktionsrätt Åland efter avgående ordförande Henrik Lagerberg.

Jan representerar Cancerföreningen på Åland och valdes till ordförande av medlemsföreningarnas representanter på förbundets höstmöte som hölls den 7 december.

Vi välkomnar Jan och ser fram emot vårt samarbete under året!

De övriga styrelsemedlemmarna i förbundsstyrelsen för 2024 är:
Vårt Hjärta: Ann-Christine Johansson
Reseda: Henrik Lagerberg
Demensföreningen: Mikael Staffas
NPF Åland: Sonja Winé
Neurologiska föreningen: Viveka Landgärds
Diabetesföreningen: Minna Mattsson
Hörselföreningen: Pia Grüssner
Ålands synskadade: Sanna Söderlund
DUV på Åland: Anna Hedenberg
Reumaföreningen: Mona Eriksson