digital delaktighet
ÅHF Hem > Känner du dig digitalt delaktig i vårt samhälle?

Känner du dig digitalt delaktig i vårt samhälle?

Du som är vuxen och bor i Finland/Åland och som har en hörselskada, rörelsenedsättning eller synskada, känner du dig digitalt delaktig i vårt samhälle?

Svara på frågorna i enkäten här  https://bit.ly/digitaldelaktighetenkäten

Studiens målgrupp

Enkäten är riktad till vuxna som bor i Finland och som har en hörselskada, rörelsenedsättning eller synskada. Målgruppen är alltså personer som har fysiska begränsningar på grund av funktionsnedsättning, men inte tillstånd som påverkar förståelsen eller beteendet.

Det borde ta ca 15-30 minuter att svara

 

Bakgrundsinformation om studien:

Digital och teknisk delaktighet bland människor med funktionsnedsättning i det finländska samhället: Subjektiva upplevelser

I studien kartläggs den digitala delaktigheten i vårt samhälle hos vuxna människor som bor i Finland och har en hörselskada, rörelsenedsättning eller synskada. Studien undersöker också utmaningar och möjligheter som har att göra med tillgänglighet. Utifrån enkätmaterialet som samlats in bland målgruppen skapas en situationsbild till en konkret botten för samhällsdiskussionen och för att bland annat beslutsfattare och tjänsteleverantörer ska kunna åtgärda missförhållanden.

Om du är en vuxen som bor i Finland och har en hörselskada, rörelsenedsättning och/eller synskada, svara på enkäten om digital delaktighet och delta därigenom i det viktiga utredningsarbetet. Svarandet tar cirka 15 – 30 minuter beroende på hur noga och omfattande du svarar. Enkäten är öppen åtminstone till den 6.2.2022 – en eventuell förlängning av tiden meddelas här.

Observera att svaren sparas först när du klickar på ”Skicka” i slutet av enkäten! En annan person kan hjälpa till med ifyllandet eller fylla i enkäten medan hen intervjuar och eventuellt tolkar för svararen. Längre ner kan du också få en utskrivbar version.

Enkäten fylls i anonymt och inga direkt identifierbara personuppgifter samlas in. Endast den som genomför studien har tillgång till det insamlade materialet och det kommer inte att överlåtas till andra som sådant. Resultaten kommer inte att publiceras i en form som skulle göra det möjligt att identifiera enskilda svarare. Ytterligare information och instruktioner om enkäten och om dataskyddet finns under punkten Ytterligare information.

Studien genomförs av forskardoktor Tuuli Keskinen vid Tammerfors universitet och finansieras av Jenny och Antti Wihuris stiftelse med stipendier för tiden 2021–2022.

Om du har frågor kan du kontakta den som genomför studien per e-post på adressen
[email protected]