Kvinna står framför skärm där det står: Du hittar mig här och en Qr-kod
ÅHF Hem > Många kom till Ålands Funktionsrättsdag!

Många kom till Ålands Funktionsrättsdag!

Ålands Funktionsrättsdag hölls i går på Alandica och lockade många besökare. Dagen arrangerades av Funktionsrätt Åland tillsammans med medlemsföreningarna och föreläsningen med Jenny Larsson – känd som @jennyspyssel på Instagram lockade närmare 100 personer och fyllde nästan stora auditoriet på Alandica! Funktionsrätt Ålands verksamhetsledare Karl Wahlman var konferencier under dagen.

Foto av publik som lyssnar till föreläsare

Jennys föreläsning var en inspirerande berättelse om hennes liv med cerebral pares, CP, och hur hon numera ser sig som en funktionsrättsaktivist på sociala media. Eller som hon själv kallar sig: funkivist. Jenny fick publiken med sig och ställde frågor som publiken kunde besvara med sina telefoner via mentometer. Tiden gick snabbt och det fanns många fler frågor än vad Jenny hann svara på.

Pirkko Mahlamäki från Handikappforum föreläste på distans om Finlands alternativrapport till FN. Det är Finlands första som skickas av handikapporganisationer och Funktionsrätt Åland lämnade också in vår alternativrapport samtidigt som Finlands. Pirkko Mahlamäki konstaterar att det finns mycket som kan förbättras i Finland för personer med funktionsnedsättning, bland annat har många svårt att få personlig assistans som de har rätt till. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning borde ha samma ställning som nationell lagstiftning, men åsidosätts ofta i praktiken konstaterar Pirkko.

Monica Klasén McGrath föreläste om Funktionsrätt Sveriges arbete med Rätten till hälsa och jämlik vård för alla. En mycket högre andel av de med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som dålig jämfört med andra. Funktionsrätt Sverige önskar att den svenska regeringen tog fram en nationell handlingsplan för att åtgärda ojämlik hälsa och där ingår även tandvård.

På eftermiddagen hölls en diskussion om rätten till hälsa med föreläsarna Monica och Jenny samt även Marie Sten som är viceordförande i Funktionsrätt Sverige och även medlem i Statens medicinetiska råd. Moderator var Erika Elfsberg, kommunikatör vid Funktionsrätt Åland.

Kvinna överräcker blomma, pris och diplom till en man på en scen

Årets bemötandepris delades ut av förra årets vinnare, Christoffer Sundman vid Ålands Idrottscenter. Årets vinnare är Kaj Backas som får priset för sitt fantastiska arbete med Husbandet på Åland. På bilden får han blommor, diplom och bemötandepriset (som gjorts av Fixtjänst) Av Marina El-Hariri vid Funktionsrätt Åland.

Sista punkten i dagens program var en politikerpanel om framtidens hälso- och sjukvård på Åland.

Moderator för panelen var patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov och deltagare var:

Ålands Socialdemokraterna: Henrik Löthman
Moderat samling: Wille Valve
Hållbart Initiativ: Erica Scott
Obunden samling: Mats Holmberg
Centern på Åland: Matilda Björklund
Liberalerna på Åland: Pernilla söderlund

(Peggy Eriksson från Ålands framtid var också anmäld men fick förhinder)

Det diskuterades viktiga frågor om sjukvård som hur vi ska rekrytera vårdpersonal till Åland och hur partierna ska hantera framtida sparkrav vid ÅHS. Förebyggande hälsovård sparar pengar tyckte vissa, andra påpekade att ÅHS behöver satsa på mer intäkter. Ny teknik och om Åland hänger med i teknikutvecklingen diskuterades också. Partierna var samstämmiga om att Åland behöver vara med i utvecklingen och deltagare meddelade bland annat att ÅHS redan i dag använder sig av AI- teknik.