Pussel med stödtecken
ÅHF Hem > Nu finns Pusselboken som video med högläsning och stödtecken

Nu finns Pusselboken som video med högläsning och stödtecken

Hösten 2021 gav Ålands handikappförbund ut barnboken Pussel, en spännande, vacker och annorlunda bok om allas lika rättigheter. Berättelsen förmedlar på ett empatiskt och lättförståeligt sätt att vi alla är olika, att vi är bra på olika saker och att vi alla är lika mycket värda och har samma rättigheter.
Pussel förverkligades med bidrag från Ålands kulturdelegation med anledning av Åland 100 jubileet, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet r.f. och William Thurings Stiftelse och har distribuerats gratis till alla förskolor och bibliotek på Åland. Boken har även fått mycket positiv uppmärksamhet utanför Åland och har på begäran distribuerats till svenskspråkiga förskolor och bibliotek på fastlandet och i Sverige.

Nu är vi väldigt glada över att med hjälp av Elin Granholm även kunna lansera Pusselboken som video med högläsning och stödtecken. Stödtecken är ett effektivt hjälpmedel för barn som har svårigheter att komma i gång med tal och kommunikation.  Länk här

Dessutom finns en video med stödtecken som presenterar Pussel-boken för pedagoger. Länk här