Patientrådsmöte
ÅHF Hem > Nu skapas ett patientråd för ÅHS – vill du vara med?

Nu skapas ett patientråd för ÅHS – vill du vara med?

ÅHS söker dig som:

• har erfarenhet av vården som patient eller närstående

• vill bidra till att utveckla hälso- och sjukvården

• har förmåga att växla mellan individ- och systemperspektiv

• tycker om att arbeta strukturerat och långsiktigt.

Syftet med patientrådet är att patienter och närstående ska få ett större inflytande i utvecklingen av vår verksamhet. Målet är att patient rådets arbete på sikt ska bidra till att förbättra våra hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel genom att öka förutsättningarna för personcentrerad vård, delat beslutfattande och stöd till egenvård.

Skicka en fritt formulerad ansökan till [email protected] senast 14.2.2022.

Berätta kort om dig själv, dina främsta kunskapsområden och din erfarenhet som patient eller närstående. Berätta också på vilket sätt du skulle vilja bidra till arbetet i patientrådet. Patientrådets mandatperiod är två år. Patientrådet möts dagtid fyra gånger per år. Medlemmarna får ett mötesarvode som motsvarar Ålands landskapsregerings kommittéarvoden. Välkommen med din ansökan! Om du önskar ytterligare information, hör av dig till [email protected].