Porträtt av Erika Elfsberg som har brunt halvlångt hår och glasögon.
ÅHF Hem > Ny rättighetsutbildare på förbundet

Ny rättighetsutbildare på förbundet

Erika Elfsberg är ny rättighetsutbildare vid Ålands Handikappförbund. Hon har en bakgrund som journalist och har varit på förbundet sedan oktober, under vintern främst för att skriva för förbundets tidning Bulletinen. Hon är uppväxt i och bor i Jomala, är gift och har två barn och har ett stort intresse för både funktionsrättsfrågor och olika former av kreativt skapande.

Rättighetsutbildarprojektet startade 2019 och har som mål att informera myndigheter allmänheten på Åland om funktionsrättskonventionen – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrättskonventionen består av 50 artiklar och gäller sedan 2016 på Åland. Den säger att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor och det gäller till exempel att de fysiska miljöerna ska vara tillgängliga, att alla har rätt till arbete och sysselsättning och att kunna utbilda sig på lika villkor.

-Det är viktigt att de åländska myndigheterna får information om vad som krävs för att uppfylla artiklarna i konventionen som Åland förbundit sig till att följa. Vi finns här som en kunskapsresurs och håller utbildningar om konventionen, säger Erika.

Ålands handikappförbund har även en tillgänglighetsgrupp som kan göra inventeringar av offentliga platser och serviceinrättningar.
– Vi hjälper till med konkreta förslag och kan vara ett bollplank för myndigheter och organisationer som vill öka tillgängligheten.