ÅHF Hem > Ombudsmannamyndighetens seminarium och verksamhetsberättelse 2020

Ombudsmannamyndighetens seminarium och verksamhetsberättelse 2020

Förbundet lyssnade idag på ombudsmannamyndighetens presentation av verksamhetsberättelsen för år 2020. Du kan lyssna på presentationen här och läsa hela verksamhetsberättelsen här.

Det som vi från förbundet speciellt reagerade på är:

  • att ungefär en tredjedel av de ålänningar som 2020 svarade på ÅSUB:s enkät säger sig ha upplevt diskriminering. I sammanhanget var personer med funktionsnedsättning speciellt utsatta, och diskriminering i arbetslivet var överrepresenterat.
  • att brister i bemötande återigen är på tapeten! Vi påminner om att bra bemötande är gratis! Det sätt som vi bemöter varandra på borde kunna vara bra, oavsett om vi lever i ekonomiskt kärva tider. Vi påverkas alla av den pandemi vi lever i. Vi känner oro, osäkerhet och frustration. Samtidigt är det viktigare än någonsin att visa varandra medmänsklighet, respekt och stöd. Här kan vi alla hjälpas åt att jobba för ett mera inkluderande och trevligt Åland!
  • Vi hoppas också att lagtinget så fort som möjligt behandlar det uppdaterade förslaget till ny diskrimineringslag för Åland. Lagtinget har gett sitt bifall till konventionen, den gäller på Åland sedan juni 2016 och ändå släpar lagstiftningen efter. I lagen behöver skrivningar om att skälig anpassning ska göras tas med. Annars kan inte alla delta i samhället på lika villkor!