Bild på rapport med texten: Vilka genomslag har våra yttranden?, Funktionsrätt Ålands logo samt en bild av två händer som formar ett hjärta.
ÅHF Hem > Rapport om våra yttranden

Rapport om våra yttranden

Moa Hollsten har under sin praktik på Funktionsrätt Åland undersökt hur våra remissvar mottagits och vilken påverkan de haft på den åländska lagstiftningen.

Utredningen Funktionsrätt Åland i det åländska remissförfarandet – Vilket genomslag har våra yttranden? kommer att presenteras på HandiCampen på onsdag den 4.10 kl 10.00. Moa håller presentationen via Teams och det går också bra att lyssna på presentationen digitalt:  Klicka här för att delta i Teams-mötet

Funktionsrätt Åland har en yttrandegrupp som består av representanter för medlemsföreningarna samt förbundet. Yttrandegruppen är remissinstans bland annat för nya lagförslag från landskapsregeringen. Undersökningen har tittat på ett antal remissvar från de senaste åren och den visar att våra yttranden inte får det genomslag vi skulle önska. De förändringar som görs utifrån våra synpunkter är ofta mindre språkliga ändringar av ordval till exempel, våra synpunkter om större förändringar av innehållet går sällan igenom.

Något som kommer fram  i rapporten är att tiden för att skicka in remissvar är för kort och att yttrandegruppen inte får tillräckligt med information och bakgrund till lagförslag, vilket försvårar för dem att komma med riktade förslag till förändringar. Ett hinder är också att remissvaren begärs så sent i lagberedningsprocessen – vilket leder till minskad möjlighet för Funktionsrätt Åland att vara med från början och påverka lagförslagen.

I undersökningens sammanfattning står det: ”Överlag har en negativ bild målats av Funktionsrätt Ålands möjlighet att påverka och göra sin röst hörd när det kommer till den åländska lagstiftningen.”

Rapporten kan läsas i sin helhet här:

Funktionsrätt Åland i det åländska remissförfarandet – Vilket genomslag har våra yttranden?