Foto av man som står vid högt bord framför skärm där det står "IPS Åland"
ÅHF Hem > Stort intresse för EU-projekten om arbete för fler

Stort intresse för EU-projekten om arbete för fler

Funktionsrätt Åland presenterade sitt nya IPS-projekt under ett seminarium på HandiCampen under gårdagen. Läs mer om vad IPS innebär här.

Under seminariet med rubriken ”Kraftsamling för för ökat deltagande” presenterades tre olika åländska projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och alla syftar till att öka möjligheten till arbete för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Seminariet var mycket välbesökt och de cirka femtio deltagarna på plats hade trångt i vår stora sal i HandiCampen! Det var även omkring 10 personer med på länk.

Foto av många människor i publiken bakifrån, längst fram en powerpoint med text

Först var Funktionsrätt Ålands verksamhetsledare Karl Wahlman som berättade om vårt IPS-projekt som är alldeles i startgroparna. Målet är att framför allt personer med funktionsnedsättningar ska få hjälp och stöd av jobbcoacher att hitta varaktigt arbete på öppna arbetsmarknaden.

Kvinnna med svart kavaj står framför powerpoint vid ett högt bord

Emmaus Ålands Camilla Ernkrans presenterade därefter Jobbreturen som redan är igång och ger möjlighet till arbete. Bland annat pratade hon om hur många olika myndigheter och instanser en person som hamnat utanför arbetmarknaden måste ha kontakt med och hålla reda på – och hur Emmaus hjälper personer att hitta rätt och komma vidare.

Kvinna med ljus topp står vid dator vid ett högt bord.

Mikaela Brandt-Lindholm är områdeschef för vuxensocialarbete vid Kommunernas socialtjänst presenterade deras EU-finansierade projekt ”Framsteget” som ska vara ett första steg mot arbetslivet, där deltagare kan hitta en meningsfull sysselsättning, samvaro med varandra och bland annat göra studiebesök.

Vi fick även höra korta inlägg från Kaisu Strand vid brottspåföljdstjänsteman, Sirpa Mankinen som är  klinikchef vid Ålands hälso-och sjukvårds psykiatriska öppenvård och Maria Christensen, vägledaresom är vid Ålands arbetsmarknads-och studieservicemyndighet.

Seminariet avslutades med en panel där social- och hälsominister Arsim Zekaj, Susanne Olofsson från Ålands näringsliv samt Fixtjänsts föreståndare Cita Nylund deltog och gav sin syn på vad som behövs för att projekten ska lyckas och för att fler ska kunna komma ut i arbetslivet.