Ny handbok för Åland 16.10.2020 för dig som arbetar inom funktionshinderområdet
ÅHF Hem > THL:s Handbok om funktionshinderservice har uppdaterat

THL:s Handbok om funktionshinderservice har uppdaterat

THL:s Handbok om funktionshinderservice har uppdaterat den nya sidan om Åländsk lagstiftning inom funktionshinderområdet

Målsättningen med handboken är att fungera som ett praktiskt arbetsredskap för beslutsfattare och anställda inom funktionshinderservicen. Handboken är avsedd för att underlätta arbetet och beslutsfattandet för anställda inom funktionshinderservice, samt på lång sikt att förenhetliga praxis i arbetet.

Gå in och bekanta dig med den nya sidan i Handboken med information om lagstiftningen på Åland inom funktionshinderområdet samt förnyandet av socialvårdslagstiftningen på Åland som öppnades i juli 2020. Nu har vi uppdaterat med lite mera allmän info gällande avvikelser från finsk lagstiftning och praxis.

Den nya sidan hittar du här.