ÅHF Hem > Välkommen till HandiCampen för att diskutera valteser

Välkommen till HandiCampen för att diskutera valteser

Val på Åland 2023

·       Riksdagsval söndagen den 2.4.2023

·       Lagtings- och kommunalval söndagen den 15.10.2023

Vilka frågor är viktiga för dig? Vad vill du att åländska politiker ska jobba för?

För att ta reda på det bjuder vi in föreningsmedlemmarna till en träff där vi dricker glögg och diskuterar vilka stora och viktiga frågor som vi tillsammans ska driva i vårt påverkansarbete inför valen nästa år.

Välkommen till HandiCampen för att diskutera valteser

torsdagen den 8.12 kl. 18 – 20 och måndagen den 12.12 kl. 14 – 16

Ingen förhandsanmälan behövs. Efter våra diskussioner bjuder förbundet in de åländska partiledningarna för att informera om och diskutera medlemmarnas situation och behov.

Alla medlemmar med i påverkansarbetet nu – tillsammans blir vi starka!
Delaktighet och tillgänglighet är grundpelare i samhället och alla ska kunna delta fullt ut på lika villkor.

Här finns landskapsregeringens nya åtgärdsprogram: Ett tillgängligt Åland 2022 – 2025. Förbundet bevakar att programmet följs och att våra medlemmars rättigheter beaktas. 

ARRANGÖRER:
ÅLANDS HANDIKAPPFÖRBUND, Andning & Allergi, Autismspektrumföreningen, Cancerföreningen, De Utvecklingsstördas Väl, Diabetesföreningen, Reseda,
Hörselföreningen, Synskadades förening, Reumaföreningen, Demensföreningen, Vårt Hjärta, Neurologiska föreningen