BIld av rapports förstasida med texten: Funktionsrätt Ålands alternativrapport till FN. Rapporten handlar om situationen för personer med funktionsnedsättning på Åland. Rapporten skickades till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i juni 2023.
ÅHF Hem > Vår alternativrapport på lättläst svenska

Vår alternativrapport på lättläst svenska

Vår alternativrapport finns nu att läsa på lättläst svenska.

Rapporten finns att ladda ner som PDF här:
Funktionsrätt Ålands alternativrapport lättläst (PDF)

Den lättlästa rapporten innehåller all information från vår rapport och är därför omkring 50 sidor lång. Vi har också en kortare version som publiceras bara på vår hemsida. LL Center på fastlandet har tagit fram texten åt oss.

Alternativrapporten skickades till FN under sommaren 2023. Den visar hur situationen är på Åland för personer med funktionsnedsättning.

 

Här är den korta versionen av vår rapport:

 

Hur är det för

personer med funktionsnedsättning

på Åland?

Den här texten handlar om

personer som bor på Åland

och har en funktionsnedsättning.

Den handlar om vad de tycker att fungerar

och inte fungerar om man bor på Åland

och har en funktionsnedsättning.

 

Den handlar också om rättigheter

som personer med funktionsnedsättning har

och hur bra de rättigheterna uppfylls.

 

Personer med funktionsnedsättningar

har svarat på en enkät och blivit intervjuade.

De svarade på vad som är bra på Åland

för personer med funktionsnedsättning

och berättade vad som borde bli bättre.

 

Vad fungerar bra på Åland

och vad borde bli bättre?

 

Det finns en del problem

för personer med funktionsnedsättning

som bor på Åland.

Vissa saker i samhället fungerar

men en del rättigheter uppfylls inte tillräckligt bra.

I den här texten finns förslag

på vad som kan göras

för att situationen ska bli bättre.

 

Det finns ganska många platser och tjänster på Åland

som inte är tillgängliga

för personer med funktionsnedsättningar.

Det är bland annat svårt att ta sig fram

på en del ställen

och i en del byggnader.

Bussar på landsbygden är svåra att använda

för en del personer med funktionsnedsättningar.

 

Arbetet med att göra

det åländska samhället

mera tillgängligt

behöver fortsätta.

Det är viktigt att arbetet görs

tillsammans med experter och organisationer

som representerar personer med funktionsnedsättning.

 

Det är viktigt att arbeta för bättre psykisk hälsa.

Det är viktigt att ingen blir mobbad eller diskriminerad

i skolan eller arbetslivet

för att den har en funktionsnedsättning.

 

Barn och unga med funktionsnedsättning

som behöver stöd i skolan

borde ha bättre möjligheter till en mångsidig utbildning

också på gymnasienivå.

De behöver också utökat stöd

i övergången från skola till arbetsliv.

 

Det behöver finnas lämpliga former av sysselsättning

för personer med funktionsnedsättning

som inte kan få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Arbetslöshet leder ofta till en dålig ekonomisk situation.

 

Nu är socialtjänsten på Åland samlad

under Kommunernas socialtjänst.

Det här är bra,

för det är mera rättvist för klienterna.

Det är meningen att servicenivån inte ska påverkas

av vilken kommun klienterna är bosatta i.

Det finns ändå områden

inom Kommunernas socialtjänst

som behöver förbättras.

 

Det är ett problem att personer

med funktionsnedsättning

har begränsad tillgång

till personlig assistans och färdtjänst.

Det påverkar möjligheterna till delaktighet

i både samhällslivet och arbetslivet.

 

Det finns fortfarande fördomar

mot personer med funktionsnedsättning.

Hela samhället behöver arbeta

för att ingen ska bli diskriminerad

och för att alla ska behandlas lika.