FNs flagga
ÅHF Hem > Vår rapport om hur Åland uppfyller konventionen har skickats till FN

Vår rapport om hur Åland uppfyller konventionen har skickats till FN

Förbundet har i dagarna lämnat in en alternativrapport om hur funktionsrättskonventionen uppfylls. Alternativrapporter lämnas in av funktionshinderorganisationer och den här rapporten visar vårt och våra medlemmars perspektiv på hur personer med funktionsnedsättning får sina rättigheter uppfyllda på Åland. Det här är Ålands första alternativrapport till Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Vi har utgått ifrån vår enkät ”Hur upplever personer med funktionsnedsättning sin situation på Åland”  från 2020, samlat relevant statistik och fakta samt gjort nya djupintervjuer för att få en bild över vad som fortfarande behövs för att Åland ska bli ett tillgängligt samhälle. Rapporten visar att det finns en hel del kvar att göra när det gäller bland annat arbete och sysselsättning, funktionsservice och utbildning.

Rapporten lämnades in på engelska och en svensk längre version släpps och presenteras den 17 augusti på ett seminarium där alla intresserade är välkomna att delta, mer information om det tillfället kommer senare.