ÅHF Hem > Vårmöte med skrivtolk

Vårmöte med skrivtolk

Förbundets vårmöte hölls den 22 maj och här presenterades verksamhetsberättelse och bokslut, dessutom höll verksamhetsledare Karl Wahlman en presentation om olika intressepolitiska frågor. Bland annat pratade han om det försämrade ekonomiska läget i hela Finland och hur det kan komma att drabba personer med funktionsnedsättning särskilt hårt. Han berättade också om vad som är på gång i Finland när det gäller den nya funktionshinderservicelagen som väntas antas av riksdagen inom kort, och hur Åland ska förhålla sig till den nya lagstiftningen som kan komma att försämra läget för många.

Omkring 25 personer deltog på mötet och flertalet medlemsföreningar hade representanter på plats, vi hade en riktigt trevlig kväll tillsammans!

Under vårt vårmöte fick vi också se hur det går till när det finns skrivtolk på plats. Skrivtolk kan man ha rätt till från FPA om man exempelvis har en hörselnedsättning och får läkarintyg på att man behöver tolktjänst. Här ansöker man om det från FPA: https://www.kela.fi/tolktjanst-funktionsnedsattning-ansok-om-ratt-till-tolktjanst

Den här kvällen var skrivtolkarna två till antalet, en var på plats i salen och en var med på distans. Det här är skrivtolken Minna som skrev i en rasande fart under kvällen:

Foto av person som skriver på tangentbord, bakom en projektor

De båda skrivtolkarna bytte av varandra. Texten projicerades sedan på väggen så att alla som ville kunde följa med, men det är också möjligt att bara ha den skrivtolkade texten på skärmen hos den som behöver skrivtolkning. Att det sedan coronapandemin även är möjligt med skrivtolkning på distans har gjort det lättare särskilt för ålänningar eftersom restiderna är långa. Skrivtolkar bosatta på Åland finns inte, utan de måste resa till Åland från fastlandet.

foto av skärm som visar text

Skrivtolkarna har tystnadsplikt och berättar inte var de har varit och tolkat och vad som har sagts under tolkningen. Man kan använda skrivtolkningen vid en mängd olika tillfällen, inte bara vid möten och föreläsningar, utan också om du ska till läkaren, banken eller liknande. De som beviljas skrivtolk brukar få rätt till ett visst antal timmar per år.