ÅHF Hem > Vi deltar på nordiskt ungdomsmöte i Köpenhamn

Vi deltar på nordiskt ungdomsmöte i Köpenhamn

Ettt nordiskt toppmöte för ungdomar med funktionsnedsättning: Nordic Youth Disability Summit hölls i dagarna i Köpenhamn. Det anordnas av Nordiskt välfärdscenter.

Ella Schauman i vårt ungdomsråd deltar som Ålands representant. På torsdagen berättade hon om Funktionsrätt Åland för de andra deltagarna. Det går att följa Ellas resa i Köpenhamn på vår Instagramsida: @funktionsratt_aland.älvstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland. Med mötet vill man skapa större förutsättningar för ungdomar att lyfta frågor som är viktiga för dem och hitta samarbeten över landsgränserna.

På bilden står Ella längst till vänster och bredvid Ella henne står Färöarnas representant Herdis Johnsdóttir Johannesen. Hon kommer från den färöiska organisationen för unga med intellektuell funktionsnedsättning Spyr meg. Två viktiga frågor för henne är bristen på boende och tillgången till arbete för unga med intellektuell funktionsnedsättning.
– Vi har inte blivit tillfrågade om hur vi vill leva, säger hon i en intervju på Nordiskt välfärdscenters hemsida.

Kvinna med glasögon och halvlångt hår står framför powerpoint-presentation där det står "We are the Åland Disability federation"

Här berättar Ella om Funktionsrätt Åland för de andra deltagarna.

Under mötet i Köpenhamn diskuterades bland annat att hur unga med funktionsnedsättning kan ges större möjligheter för deltagande och utveckling. Man ska också diskutera hur arbetslivet kan göras mer tillgängligt för alla. En annar fråga som ska diskuteras är hur rörlighet mellan nordiska länder för ungdomar med funktionsnedsättning kan ökas.

Här är en länk till en artikel (på engelska) på Nordiskt välfärdscenters hemsida om ungdomarnas stormöte.