ÅHF Hem > Viktiga frågor lyftes i valdebatten

Viktiga frågor lyftes i valdebatten

Valdebatten som hölls onsdagen den 30.8 i stadsbiblioteket var välbesökt där ett femtiotal personer aktivt deltog i debatten.

Funktionsrätt Åland och medlemsföreningarna har samlat in valfrågor för detta tillfälle. Moderator var Synnöve Jordas.

Deltagande politiker från vänster:

Veronica Thörnros (C), Aino Waller (HI), Pernilla Söderlund (LIB),  Anette Holmberg-Jansson (M), Conny Nylund (OB), Hanna Segerström (ÅF) och Henrik Löthman (S).

Karl Wahlman, förbundets verksamhetsledare, hälsade alla deltagare välkomna och presenterade de olika deltagarna från partierna innan han överlämnade ordet till Synnöve Jordas.

Åtta frågor var förberedda och handlade bland annat om tillgängligheten för personer med nedsättning, närståendevård, ekonomisk ojämlikhet, tillgängliga offentliga miljöer, sysselsättning för ungdomar med funktionsnedsättning och personer under 65 år med kronisk sjukdom som kräver vård.

Partierna var i mångt och mycket på samma linje där det framkom att vi har föråldrad information från en rapport 2008 att förhålla oss till. Det finns önskemål om en ny utredning via Åsub angående levnadsvillkor för målgrupper med ekonomiska svårigheter.

Det lyftes även fram att det är att föredra så långt det går att få vård hemma av en närstående person och att närståendevårdarnas arvode behöver höjas.

Vidare kom det fram att lagen om närståendevård är en blankettlag och Åland har behörighet att göra egna varianter.

För att göra offentliga miljöer mer tillgängliga kom det upp att det redan innan skedet av byggandet behövs en mall att förhålla sig till med lättillgänglig information.

När det kommer till valmöjligheter och sysselsättning för ungdomar med funktionsnedsättning tog flera av partiernas representanter upp att yrkesskolan Optima i Österbotten borde vara vår förebild. De erbjuder yrkesutbildning med anpassning och där finns det speciallärare nära till hands, tillsammans med en individuell studieplan. Politikerna vill även gärna se fler former av Fixtjänst och fler linjer vid Ålands folkhögskola för att breda ut ungdomars möjlighet till att utbilda sig till något som de vill.

Frågor från publiken kom in på löpande band till våra politiker under hela kvällen.