Bild av tillgänglgihetsanalysens framsida där det står "Tillgänglighetsanalys i Mariehamn" samt är ett foto på en äldre och yngre persone som promenerar i en park.
ÅHF Hem > Mariehamns stad har analyserat hur tillgängliga stadens grönområden är

Mariehamns stad har analyserat hur tillgängliga stadens grönområden är

Mariehamns stad och stadsarkitektkansliet är nu klara med en tillgänglighetsanalys av stadens parker. Analysen är en del av grönplanen för Mariehamn som lägger grunden för hur stadens parker och grönområden ska utvecklas. Funktionsrätt Åland har samarbetat med stadsarkitektkontoret sedan hösten 2022 och hjälpt dem ta fram underlag som använts när staden inventerat grönområden. Johanna Hagström vid stadsarkitektkansliet har utfört analysen.

– Funktionsrätt Åland och deras tillgänglighetsgrupp har varit väldigt engagerade och hjälpsamma i arbetet med analysen. Deras sakkunskap har gjort det möjligt att se våra parker ur en annan synvinkel än jag är van vid, säger Johanna.

Vår tillgänglighetsgrupp består av representanter från förbundet och från våra medlemsföreningar samt en certifierad tillgänglighetskonsult. Gruppen har fungerat som bollplank för staden under arbetet med analysen och man har tagit upp ett flertal aspekter på tillgänglighet utifrån olika funktionsnedsättningar. Det konstateras i analysen att ett flertal grönområden i staden är svårframkomliga och att det saknas tillgängliga toaletter och tillgänglig skyltning på många platser. Gemensamt för alla parker och grönområden i staden är att det är svårt för besökare att få reda på om platsen är tillgänglig på förhand innan besöket.

Vissa grönområden som till exempel Tullarns äng har goda förutsättningar att göras helt tillgängliga. Det finns även parker och grönområden där det är svårare på grund av nivåskillnader, ett exempel är strandpromenaden vid västra hamnen.

Funktionsrätt Åland ser mycket positivt på att staden gjort en tillgänglighetsanalys. Det är det första steget för att skapa platser i Mariehamn som är till för alla ålänningar. Vi ser fram emot att följa med hur staden förbättrar tillgängligheten i sina parker och grönområden.

Här finns Mariehamns stads tillgänglighetsanalys att läsa i sin helhet:

Mariehamns stads tillgänglighetsanalys (PDF)

Checklistan som användes av staden togs fram av Funktionsrätt Åland och kan läsas här:

Tillgängliga natur-, kultur- o grönområden i Mariehamn (PDF)
Tillgängliga natur-, kultur- o grönområden i Mariehamn (Word-dokument)