seminariedeltagare 16 september 2020
ÅHF Hem > Ny rapport publicerad 16.9.2020

Ny rapport publicerad 16.9.2020

Hur upplever personer med funktionsnedsättning sin situation på Åland

Svaren på det frågeformulär som Ålands handikappförbund publicerade under tiden 4.5-14.6.2020 visar att det finns mycket att göra i vårt åländska samhälle, för att vi ska följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi ser strukturella problem och vi kan konstatera att vi idag inte lever i ett inkluderande samhälle. Bland annat kan vi se att kvinnor med funktionsnedsättning verkar vara särskilt utsatta när det gäller fattigdom och psykisk ohälsa. Ta del av hela rapporten här.

Grunden för ett inkluderande samhälle är att vi behöver bli bättre på att öka vår kunskap om personer med funktionsnedsättning, för endast då kan attityderna och bemötandet bli bättre. Information och utbildning är därför något som förbundet kommer att satsa extra mycket på de kommande åren!

Här hittar du en summering från seminariet. Om du har några frågor ta kontakt på [email protected].