Foto av ett tiotal personer bakifrån som lyssnar till en föreläsare som visar en powerpoint
ÅHF Hem > Utmaningar att öka tillgängligheten i kommunerna

Utmaningar att öka tillgängligheten i kommunerna

Vår kartläggning av tillgängligheten i kommunerna presenterades i tisdags, den 6 februari på HandiCampen.

Kartläggningen har utgått från en enkät som skickades till alla kommuner och följdes upp med intervjuer med kommundirektörer.

Största delen av kommunerna har svarat att tillgänglighetsarbete är ”mycket viktigt”. De stora utmaningarna i kommunerna på Åland är att öka tillgängligheten till befintliga och äldre byggnader i kommunen. Vi kan också se att många av de mindre kommunerna och skärgårdskommunerna är väl medvetna om behovet av anpassningar eftersom de har en större andel äldre kommuninvånare. Samtidigt är det de större och folktätare kommunerna som har bättre förutsättningar att göra anpassningar och bygga nytt.

Hela kartläggningen kan läsas här:

Kartläggning av tillgänglighet i de åländska kommunerna(PDF)
Kartläggning av tillgänglighet i de åländska kommunerna_tabeller (Word-dokument med läsvänliga tabeller)

På tisdagen deltog ett tjugotal personer antingen på plats eller via länk, flera representanter från kommunerna deltog.

Presentationen kan ses på vår Youtube-kanal: