Ålands karta med streck som visar kommunindelningen
ÅHF Hem > Vi har kartlagt tillgängligheten i kommunerna

Vi har kartlagt tillgängligheten i kommunerna

Ett Åland för alla är ett treårigt projekt som drivs av Funktionsrätt Åland. Maj till oktober 2023 gjordes en kartläggning av de åländska kommunernas tillgänglighet i form av en enkät som skickades ut till samtliga kommuner. Utöver det så intervjuades även kommundirektörer i tio av kommunerna.

Kartläggningen visar utmaningar i kommunerna men även att det finns en vilja att vara tillgängliga för sina kommuninvånare.  Mindre kommuner kan ha sämre förutsättningar att anpassa på grund av ansträngd ekonomi, samtidigt är det ofta dessa kommuner som har en äldre befolkning och därmed större behov av att ha god tillgänglighet. Svaren visar att både mindre och större kommuner försöker hitta lösningar för sina kommuninvånare och samtliga som intervjuats ser positivt på projektet och på att hitta sätt för kommunerna att samverka för att bli tillgängligare.

Enkäten bygger på kommunernas egen självskattning och nästa steg för projektet är att utreda hur det ser ut i verkligheten. Detta arbete påbörjades under hösten 2023 med att göra inventeringar av kommunkanslier samt stadshuset i Mariehamn tillsammans med en certifierad tillgänglighetskonsult, ett arbete som kommer fortgå under våren 2024.

Den 6 februari kl. 13 presenteras rapporten på HandiCampen samt digitalt på länk.
Anmäl till: [email protected] eller på te. 018-22360.

Läs kartläggningen i sin helhet här:

Kartläggning av tillgänglighet i de åländska kommunerna (PDF)

Det finns även en version av kartläggningen där de visuella graferna är utbytta mot mer läsvänliga tabeller:

Kartläggning av tillgänglighet i de åländska kommunerna_tabeller (Word-dokument)

Erika Elfsberg var projektledare från maj till oktober 2023, oktober och framåt så är det Alexandra Gamba som tagit över rollen som projektledare för Ett Åland för alla.