Arabic Arabic English English Estonian Estonian Finnish Finnish German German Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Latvian Latvian Persian Persian Romanian Romanian Russian Russian Swedish Swedish Thai Thai
En hand bakom örat hjälper till att fånga upp ljudet

Välkommen till Hörselföreningen

Ålands Hörselförening är en intresseorganisation för personer med hörselnedsättning och deras anhöriga. Föreningen arbetar för att påverka attityder och sprida information till beslutsfattare och allmänhet om de hörselskadades situation – allt i syfte att skapa ett samhälle med bättre tillgänglighet och delaktighet för de hörselskadade.

Om oss

Som medlem får du:

  • stöd och råd i hörselfrågor
  • hörselrådgivning
  • vara med i aktiviteter som vi arrangerar ex kurser, träffar, utflykter
  • medlemsbrev med nyheter
  • informationsblad om var det finns hörselslingor på Åland
  • köpa batterier och andra tillbehör till hörapparater förmånligt

Bli medlem

Medlemsavgiften 2020 är för enskild medlem 15 € och för en familj 20 €.

Du som önskar bli medlem i föreningen kontakta organisationssekreterare Raphael Karlsson telefon +358 18 21365.

Du som är medlem i föreningen och är beroende av hörapparat kan köpa hörapparatsbatterier till ett reducerat pris om 6 €/förpackning hos oss. Batterierna säljs i föreningens rum på HandiCampen de dagar Raphael är på plats; måndag-tisdag 9-15, onsdag 9-12.

Personuppgiftshantering enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, artikel 12. Läs mera om personuppgiftshantering här.

Aktuellt

INFORMATION TILL VÅRA MEDLEMMAR OM HÖSTENS AKTIVITETER

Hösten har inträtt och föreningens verksamhet har kommit igång igen i någorlunda vanlig omfattning efter Corona- och sommarstängt. Vissa ommöbleringar i planerade program har dock behövt göras p.g.a. rådande reserestriktioner.

Hörselrådgivarna har mottagning onsdagar kl 16.30-17.30 i HandiCampen, ingen tidsbokning.

GRATIS HÖRSELTESTER  22-23 september med audionomen och sjuksköterskan Anna Lindbom från Raseborgs sjukhus i Ekenäs. Testerna är i första hand avsedda för dem som ej redan använder hörhjälpmedel. Bokning tel 21365 (mån-ons).

DICK LUNDMARKS BESÖK 22-23 september är tyvärr fullbokat men det går att boka till hans oktoberbesök 20-21 oktober på tel 21365. DL besöker föreningen månatligen.

UTFLYKT TILL FÖGLÖ  med smörrebrödslunch på Carlsro Badhotell och museibesök blir det lördagen den 26 september med start från Bussplan kl 09.30. Tillbaka i Mariehamn kl 17.15.  Begränsat antal platser i stor buss med gles sittning. Subventionerat pris. Anmälan om deltagande på tel 21365 (mån-ons) senast den 21.9.

ALLSÅNGSCAFÉ  med Kjell Brändström och Börje Troberg som sångledare.
Ett arrangemang i samarbete med Ålands Neurologiska förening och Ålands Synskadade.
Plats: Ankaret, Johannebovägen 7. Tid: 30.9. kl 18.00. Kaffebjudning.

HÖSTMÖTE torsdagen den 12 november kl 18.00 i Sjöfartsmuséets auditorium. Efter mötet där verksamhetsplan och budget för nästa år fastställs föreläser Lars-Runar Knuts, som är ordförande både för Finlands Meniére förbund och Egentliga Finlands Meniére förening, om de senaste rönen inom Meniére forskningen. Öppet för allmänheten. Förhandsanmälan. Skild kallelse med agenda kommer.

Med reservation för eventuella förändringar i programmet som kan ske p.g.a. rådande Corona situation.


Upptäckt av nya nervceller i örat

…kan ge nya behandlingar av hörselskador
Läs mera här

Videoguider för din hörsel

Här kan du se på film hur du:
– byter batteri
– rengör hörapparaten
– byter filter mm.

En bild på hörapparat
Hörselrådgivning
Vi hjälper dig gärna!
Hörselrådgivning
En bild av ytterörats, mellanörats och innerörats olika beståndsdelar
Länkar
Nyttiga länkar inom området
Hitta alla länkar här

Kontakt

Raphael Karlsson

Organisationssekreterare

+358 18 21365 eller +358 40 5013827

Ålands Hörselförening

Skarpansvägen 30

22100 Mariehamn