ÅHF Hem > Läs vår alternativrapport!

Läs vår alternativrapport!

Nu går det att läsa vår alternativrapport! Ladda ner den i PDF-format här:

 Funktionsrätt Åland alternativrapport

Rapporten ger en bild av hur personer med funktionsnedsättningar själva upplever sin situation på Åland. Rapporten tar också upp vad som behöver förbättras för att Åland ska uppfylla funktionsrättskonventionen och vi riktar rekommendationer till landskapet och kommunerna. Alternativrapporten visar att det finns stora systematiska hinder i samhället när det gäller bland annat tillgängligheten. Diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar förekommer alltjämt och de åländska myndigheterna behöver aktivt arbeta mot fördomar och för ett samhälle som är till för alla.

I juni skickade vi rapporten på engelska till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommittén har meddelat att de tagit emot vår rapport och de kommer att ta upp rapporten när den statliga finländska och åländska rapporteringen behandlas under hösten. Sedan skickar kommittén en lista med frågor som landskapsregeringen ska svara på.

Vi håller en presentation av vår alternativrapport under ett seminarium i Sjöfartsmuseets auditorium torsdagen den 17.8 kl 14-16. Presentationen kommer även livestreamas. Här går det att anmäla sig:

Presentation av vår alternativrapport

Vill man hellre läsa rapporten i word-format så finns den här:

Alternativrapport Funktionsrätt Åland 2023